Update:  Wednesday, August 31, 2016 9:44:22 AM IST


| |

मुख्य पान  >>  family doctor
आयुष्यात नुसत्या उंची व वजनावर यशस्वी होता येत नाही. वजन हे वाढीचे परिमाण असू शकत नाही. बाळाची दृष्टी तेज आहे का, बाळाचे कान सूक्ष्म ऐकू येईल असे बनत आहेत

शुक्रवार, 26 ऑगस्ट 2016 - 01:53 PM IST

"बालपण' हे पुढच्या संपूर्ण आयुष्याचा पाया असतो आणि म्हणूनच बाळाचे पोषण व्यवस्थित होण्याकडे लक्ष दिले आहार, रसायने, अभ्यंग, धुरी वगैरेंची नीट योजना केली तर त्याचा आयुष्यभर उपयोग होईल हे नक्की

शुक्रवार, 26 ऑगस्ट 2016 - 01:49 PM IST

जेव्हा क्षणिक सुखासाठी चुकीचा निर्णय घेते आणि अहितकर आचरणास प्रवृत्त होते, तेव्हा रोगाची उत्पत्ती होते. सध्याच्या काळात एखाद्या विषयावर चिंतन करायचे

शुक्रवार, 26 ऑगस्ट 2016 - 01:46 PM IST

माणसाचे हृदय साधारण 350 ग्रॅम्स वजनाचे. काळसर-लाल रंगाचे असते. ते आपल्या फासळ्यांच्या पिंजऱ्याच्या आत मध्यभागी काही बंधांमुळे लटकलेले असते. साधारणपणे पंधरा

शुक्रवार, 26 ऑगस्ट 2016 - 01:43 PM IST

मी आपले सर्व लेख, पुस्तके वाचत असते. मला विचारायचे आहे, की माझा नातू दूध प्यायला की हमखास उलटी करतो. अनेकदा त्यातून दिवसभरात खाल्लेलेही पडून जाते. दुधाचे

शुक्रवार, 26 ऑगस्ट 2016 - 01:39 PM IST

जलतत्त्व हे स्नेहाचे प्रतीक असते, व्यवहारात आपण मायेच्या डोहात डुंबणे, स्नेहाचा ओलावा वगैरे शब्दप्रयोग करतो. आयुर्वेदातही दोन गोष्टींना एकत्र राहण्यासाठी,

शुक्रवार, 12 ऑगस्ट 2016 - 02:53 PM IST

कुटुंबातले नातेसंबंध हे रक्‍तात आलेली जनुके, त्यांची नैसर्गिक समानता व प्रेमाच्या अनुभवातून आलेले असतात. सर्वांचे जीवनधागे एका केंद्रबिंदूशी बांधलेले असल्यामुळे ही एकमेकांतली ओढ तयार झालेली असते

शुक्रवार, 12 ऑगस्ट 2016 - 02:50 PM IST

जंगलात भडकलेला दावाग्नी वाऱ्याबरोबर एक होऊन संपूर्ण जंगलाचा नाश करू शकतो, तसेच स्थूल व्यक्‍तीमध्ये प्रकुपित झालेले वायू व अग्नी शरीरात अनेक प्रकारचे उपद्रव तयार करू शकतात

शुक्रवार, 12 ऑगस्ट 2016 - 02:48 PM IST

मुले कुमार वयात पोचली की पालकांची भूमिका बदलायला हवी. केवळ काळजीवाहक न राहता, मुलांना त्यांच्या कलाने जगात वावरायची, त्यांना त्यांचे निर्णय घेण्याची संधीही पालकांनी दिली पाहिजे

शुक्रवार, 12 ऑगस्ट 2016 - 02:46 PM IST

कंबरेच्या मणक्‍यातील नसांचा समूह हा "घोड्याच्या दाट शेपटी' सारखा दिसतो. या नसांच्या भागाला इजा पोहोचते. मणके घसरले की, या अश्‍वपुच्छावरील दाब वाढतो. मग सुरू होतात सहन न होणाऱ्या वेदना

शुक्रवार, 12 ऑगस्ट 2016 - 02:44 PM IST

आजचा सकाळ...
© Copyright Sakal Media Group - All Rights Reserved     
of MyVishwa
ePaperGallery 
Powered By: