Update:  Saturday, February 13, 2016 3:52:08 PM IST


| |

मुख्य पान  >>  family doctor
मन जेवढे शुद्ध तेवढे एकाच वेळेत अनेक विषय ग्रहण करण्याची क्षमता अधिक असते. यावरूनच अष्टावधानी हे विशेषण मन एकाच वेळेला आठ वेगवेगळ्या ठिकाणी लक्ष देऊ शकत असणाऱ्या व्यक्‍तींना दिले जाते

शुक्रवार, 12 फेब्रुवारी 2016 - 05:00 PM IST

पूर्वीच्याकाळी ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, मानवतेच्या कल्याणाचा एखादा नवीन शोध, विशेष प्रकारचे विश्वज्ञान सूर्यकृपेने मिळेल या हेतूने सूर्योपासना केली जात

शुक्रवार, 12 फेब्रुवारी 2016 - 04:58 PM IST

परीक्षेचे दिवस सुरू झाले आहेत. परीक्षा जवळ येऊ लागली, की विद्यार्थी आजारी पडल्याचे दृश्‍य अनेकदा दिसते. मुलांना झोप अधिक येते आहे, असेही वाटते. यामागचे एक कारण असते परीक्षेचा ताण

शुक्रवार, 12 फेब्रुवारी 2016 - 04:57 PM IST

आता परीक्षांचा काळ सुरू झाला आहे. बारावी, दहावी आणि इतरही. आता प्रत्येक परीक्षाच महत्त्वाची वाटू लागली आहे. त्याचा ताण विद्यार्थी व त्यांचे पालक अशा दोहोंवरही येतो आहे

शुक्रवार, 12 फेब्रुवारी 2016 - 04:55 PM IST

मेदोवहस्रोतसात बिघाड झाल्याने अनेक आजारांना निमंत्रण देणारी अतिस्थूलता येते.  आयुर्वेदातील विविध स्रोतसांची माहिती आपण घेतो आहोत. रोगाचे

शुक्रवार, 12 फेब्रुवारी 2016 - 04:54 PM IST

माझ्या आठ वर्षांच्या मुलाला गेल्या तीन महिन्यांपासून शौचाबरोबर आव पडते आहे. डॉक्‍टरांच्या सल्ल्याने अनेक तपासण्या केल्या, पण जंतुसंसर्ग वगैरे काहीच आढळले नाही

शुक्रवार, 12 फेब्रुवारी 2016 - 04:49 PM IST

सुख आणि दुःख यातून क्रमशः इच्छा आणि द्वेषरूपी तृष्णा निर्माण होते. एखादी गोष्ट हवीहवीशी किंवा नकोशी वाटणे असे जे आहे तीच तृष्णा होय. ही तृष्णा सुखाला किंवा दुःखाला अजून आमंत्रण देत असते

शुक्रवार, 5 फेब्रुवारी 2016 - 12:13 PM IST

शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः।  पाणी, माती, साबण यांनी होणारी शुद्धी ती बाह्य शरीराची शुद्धी. दुसऱ्याचे नुकसान न करता चांगल्या व्यवहाराने प्राप्त होणारे ते शुद्ध द्रव्य

शुक्रवार, 5 फेब्रुवारी 2016 - 12:10 PM IST

रसवह स्रोतसाचे मूळ हृदय आणि हृदयाशी संलग्न असणाऱ्या दहा धमन्यात असते तर यकृत व प्लीहा हे रक्तवह स्रोतसाचे मूळ होत. हृदय, यकृत व प्लीहा यातील बिघाड या स्रोतसांना दोषयुक्त करण्याला कारणीभूत होतो

शुक्रवार, 5 फेब्रुवारी 2016 - 12:10 PM IST

चाळिशीनंतर स्त्री-पुरुषांनी आपली जीवनशैली, विचारांची पद्धत, व्यसने, मनोरंजनाचे मार्ग, जीवनविषयक तत्त्वज्ञान, आहार यांचा पुन्हा एकदा विचार केला पाहिजे.

शुक्रवार, 5 फेब्रुवारी 2016 - 12:08 PM IST

आजचा सकाळ...
© Copyright Sakal Media Group - All Rights Reserved
of MyVishwa
ePaperGallery 
Powered By: