Update:  Wednesday, August 31, 2016 3:34:06 AM IST


| |

मुख्य बातमी
 height=
आघाडी सरकारच्या काळातील होती कामे मुंबई - लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी सुरू असलेल्या राज्यातील १४ पाटबंधारे प्रकल्पांच्या ९४ निविदा रद्द करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कायदेशीर

सकाळ प्रकाशने
सर्वाधिक वाचल्या गेलेल्या बातम्या
आजचा सकाळ...
© Copyright Sakal Media Group - All Rights Reserved     
of MyVishwa
ePaperGallery 
Powered By: